Grupa Metro w swojej strategii założyła potrojenie przychodów z dostaw produktów do 2030 roku. Aby to osiągnąć, firma zwiększa możliwości dostaw w ramach swojej globalnej sieci. Kluczową rolę w zmianie modelu działania odgrywają hurtownie, które spółka chce przekształcić w tzw. Multichannel Fulfillment Center.

Grupa Metro, działająca w 30 krajach w tym prowadząca w Polsce hurtownie Makro Cash & Carry, chce wykorzystać istniejącą infrastrukturę i dalej rozwijać sklepy, ale oprócz rozbudowy hal sprzedaży, zmierza do tego, aby sklepy były również magazynami pełniącymi jednocześnie funkcję centrów fulfillmentowych.

Hale Makro zmieniły się w centra fulfillmentowe

Strategia jest wdrażana we wszystkich halach Metro, w tym w Makro w Polsce, ponieważ zmiany mają dotyczyć firmy globalnie. – Zamierzamy również dodać do sieci nowe, w pełni dedykowane magazyny dostawcze, w przypadku których zwiększona przez MFC zdolność dostaw nadal nie jest w stanie zaspokoić popytu – mówi Joachim Lindner, odpowiedzialny za transformacją sieci wielokanałowej w Metro.

Zmiany zostały już wprowadzone w 14 krajach, a w nadchodzących miesiącach będą one sukcesywnie wprowadzane w kolejnych. Stan wdrożenia różni się w zależności od kraju. Jednym z pilotażowych były zmiany dokonane w halach w Polsce, gdzie przestawiono wszystkie sklepy na nowy koncept.

Firma stale harmonizujemy procesy IT we współpracy z wewnętrznym działem grupy, wykorzystując doświadczenie operacyjne lokalnych zespołów w Polsce, Rumunii, Hiszpanii i na Węgrzech. Ten zharmonizowany system jest obecnie wdrażany wszędzie.

W ciągu najbliższych trzech lat spółka zainwestuje łącznie około 600 mln euro i zrealizuje ponad 150 dużych projektów transformacji sklepów i otwarć nowych magazynów w całej naszej sieci.

Wielokanałowa transformacja w Metro

– Podstawą wielokanałowej transformacji naszych sklepów jest ich konsekwentna orientacja na sprzedaż hurtową, tak aby w pełni przyczyniały się do realizacji strategii rozwoju METRO sCore. W szczegółach istnieją trzy kluczowe dźwignie MFC: zarządzanie przestrzenią, zarządzanie zapasami i logistyka w sklepie – dodaje Philippe Ernoul z Metro.

W zarządzaniu przestrzenią główny nacisk kładziony jest na uproszczoną prezentację produktów w oparciu o opakowania zbiorcze bezpośrednio na paletach, co w połączeniu z asortymentem ukierunkowanym na sprzedaż hurtową i schematami cenowymi zorientowanymi na sprzedaż hurtową umożliwia płynną i wydajną obsługę towarów w sklepie.

Metro obecnie digitalizuje zarządzanie zapasami za pomocą naszego systemu ich lokalizacji, który poprawi przejrzystość i poziom usług zarówno dla klientów w sklepie, jak i dla klientów z dostawą. Firma wprowadza też zasady logistyki, aby poprawić zarówno doświadczenia zakupowe klientów w sklepie, jak i wydajność kompletacji w operacjach dostawczych.

– Dla każdego sklepu określiliśmy indywidualną strukturę docelową, która różni się przede wszystkim wielkością poszczególnych stref dostaw oraz zasięgiem wydzielonych stref chłodzenia. Określamy odpowiednią wielkość, układ, infrastrukturę i procesy dla każdej lokalizacji w oparciu o przepustowość logistyczną, charakterystykę zamówień klientów i specyfikacje tras ostatniej mili dostarczanych z tej lokalizacji. Konfiguracja MFC pozwala nam korzystać z synergii między hurtownią stacjonarną a biznesem dostawczym, ponieważ prowadzimy operacje logistyczne dla obu kanałów poprzez zintegrowany proces i organizację. Zwiększa to produktywność, na przykład w zakresie przyjmowania towarów, uzupełniania zapasów i zarządzania zapasami – wyjaśnia Joachim Lindner.