Restauracje należące do Sfinks Polska, czyli: Sphinx, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło i The Burgers, wypracowały w grudniu 2023 r. obroty w wysokości 18,21 mln zł, co oznacza wzrost o ponad jedną piątą (21,2 proc.) rok do roku. Tym samym łączne przychody gastronomiczne sieci Sfinksa za 2023 r. wyniosły 190,9 mln zł, czyli o 13,7 proc. więcej niż w 2022 r.

Przychody porównywalnej sieci restauracji (L4L) lokali Sphinx, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers, działających i na koniec grudnia 2023, i na koniec grudnia 2022, wyniosły w ostatnim miesiącu 17,33 mln zł, czyli były wyższe o 20,9 proc. r/r.

Narastająco zaś, czyli w całym 2023 r., porównywalna sieć miała obroty w wysokości 185,96 mln zł, co oznacza wzrost o 18 proc. wobec 2022 r.

– Ostatni miesiąc 2023 r. z dwoma handlowymi niedzielami i zazwyczaj przypadającym na grudzień większym zainteresowaniem gości przyniósł dobre wyniki sprzedażowe. W ten sposób dołożyliśmy ostatnią cegiełkę pod roczny wynik sprzedażowy, który pokazał zdolność naszej sieci do wypracowania coraz lepszych efektów – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

– Jednocześnie nasza sieć, choć cały czas mniejsza niż przed rokiem, stopniowo odbudowuje swoje rozmiary. W samym grudniu dołączyły do niej dwie restauracje Sphinx – w Poznaniu i Opolu. Co dla nas szczególnie ważne, obie są prowadzone przez przedsiębiorców, którzy działali wcześniej jako niezrzeszeni restauratorzy, ale docenili program franczyzowy Sfinksa i dołączyli do naszej sieci – zaznacza.

I dodaje: – Pracujemy na to, żeby takich nowych partnerów było u nas coraz więcej, a kolejne otwarcia ogłosimy już niedługo. Ostatni rok był dla nas bardzo ważny i pod wieloma względami przełomowy. Przygotował podwaliny pod nowy etap rozwoju, który chcemy realizować w ramach nowej strategii na lata 2024-29, by długofalowo budować wartość firmy dla naszych akcjonariuszy.

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia.

Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.

Grupa Sfinks Polska zarządza 107 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 70 restauracji Sphinx, siecią 31 pubów Piwiarnia, czterema restauracjami Chłopskie Jadło i Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz dwoma lokalami The Burgers.

Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne tylko w dowozie takie jak The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.

Źródło: wiadomoscihandlowe.pl