Zarządzane przez Sfinks Polska restauracje SPHINX, Chłopskie Jadło i The Burgers, osiągnęły w I kwartale 2024 r. przychody w wysokości 47,48 mln zł, co oznacza wzrost o 7,4% r/r. Na koniec marca br. sieć, której przychody gastronomiczne spółka raportuje, liczyła 75 lokali. W przypadku porównywalnej sieci restauracji wzrost sprzedaży był wyższy i wyniósł 9,5% r/r.

Przychody porównywalnej (L4L) sieci restauracji Sfinksa, z wyłączeniem sieci Piwiarnia, działających na koniec stycznia, lutego i marca tego roku oraz w analogicznych okresach roku ubiegłego, wyniosły w I kwartale 2024 r. 44,76 mln zł wobec 40,89 mln zł.

– W I kwartale tego roku średniomiesięczna liczebność naszej sieci była jeszcze nieco mniejsza niż w tym samym kwartale przed rokiem, a zatem wzrost obrotów lokali tym bardziej potwierdza pozytywny trend jeśli chodzi o wielkość sprzedaży. Szczególnie cieszą wyniki L4L, gdyż nasza sieć będzie się rozwijać i w kolejnych kwartałach planujemy nowe otwarcia, co będzie miało jeszcze większy wpływ na wzrost sprzedaży w sieci ogółem. Na początku roku uruchomiliśmy dwie restauracje franczyzowe w Toruniu i Gdańsku. W II kwartale 2024 r. nowych restauracji znów przybędzie, m.in. w Gliwicach, Rzeszowie, Jarocinie, Poznaniu. Jeżeli nie będzie jakichś niespodziewanych zdarzeń w otoczeniu rynkowym, to w tym roku powinniśmy łącznie uruchomić 20-30 nowych restauracji pod różnymi markami – zapowiada Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia.

Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.

***

Grupa Sfinks Polska zarządza 106 lokalami gastronomicznymi na terenie Polski, w tym siecią 70 restauracji SPHINX (segment casual dining), siecią 30 pubów Piwiarnia (segment gastro pubów), 3 restauracjami Chłopskie Jadło (segment casual dining) i Lepione&Pieczone by Chłopskie Jadło oraz 3 lokalami The Burgers. Spółka prowadzi też sprzedaż w dostawie w oparciu o marki dostępne w dowozie m.in. Sphinx, The Burgers, Och! PITA, Yolo Chicken czy Da Mamma. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.